• 50 - 90      Ύψος 51

• Μήκος 100εκ.        Ύψος 51εκ.

• 20 – 50 – 20            Ύψος 5

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56

• 32 – 32 – 32            Ύψος 56

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56