ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A      B   C   D    T
160  70 60 195  4
155  80 60 195  4
150  90 60 195  4

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ
INOX
Ορειχάλκινο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A      B  C   D   E  T
132  64 80 66 34 4  

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ
Ορειχάλκινο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A     B  C   D   E  T
165 65 70 65 35 4     

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C   T
68 35 68  4         

ΧΡΩΜΑΤΑ
INOX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A     B    C   T
147 60  70  4    40
142 60  80  4    40
137 60  90  4    40
132 60 100 4    40

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ
INOX
Ορειχάλκινο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A      B     C     D     T
70    70   70 18-95  4
80    80   70 18-95  4
90    90   70 18-95  4
100  100 70 18-19  4

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΜαύροΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A      B    C      T
70    60  140   5
80    60  140   5
90    60  140   5
100  60  140   5
110  60  140   5
120  60  140   5
140  60  140   5

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A      B    C  T
185 220 80  2             

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ
INOX
Ορειχάλκινο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B  C    T
50 36 50  3 0                   

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Γαλβανιζέ