ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
30 30 60 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A     B  T
100 20 1,25
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
40 50 40 6
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
30 30 15 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
40 40 16 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
50 50 16 2
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
55 46 23 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
60 60 25  2
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A  B   C   T
80 80 28 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
A   B   C  T
80 80 26 1,5
Χρώμα γαλβανιζέ