• 90 - 50      Ύψος 56

• Μήκος 90εκ.        Ύψος 56εκ.

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56

• 32 – 32 – 32            Ύψος 56

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56

• 25 – 55 – 25            Ύψος 56