• Μήκος 90εκ.        Ύψος 50εκ.

• Μήκος 90εκ.        Ύψος 55εκ.

• Μήκος 90εκ.        Ύψος 55εκ.