• 40 - 90          Ύψος 55

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• Μήκος 90εκ.        Ύψος 55εκ.

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54


• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54

• 22 – 54 – 22            Ύψος 54