ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
F   T
40   2

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
120 Χ 100
150 Χ 150
200 Χ 200

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Πατίνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
250 Χ 250
300 Χ 300

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Πατίνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
350 Χ 350

ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαύρο
Πατίνες