64 – 51    Βάθος 43

Διαστάσεις
40εκ. - 50εκ. - 60εκ. - 70εκ.

64 – 64    Βάθος 43

Διαστάσεις
40εκ. - 50εκ. - 60εκ. - 70εκ.